XIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

W dniach 26-28 maja 2017 roku  w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym „Przy Patykach” odbył się XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z tej okazji została wydana plakieta zjazdowa z wizerunkiem Augusta III Sasa oraz herb miasta Bełchatowa.