Kontakt

Udział w spotkaniach i zebraniach członków i sympatyków Oddziału PTN w Bełchatowie stanowi okazję do kontaktów miłośników numizmatyki, uzyskania dodatkowych informacji, wymianę wiadomości, zakup nowo emitowanych monet, czasopism numizmatycznych oraz uzupełnienie posiadanych zbiorów poprzez zakup i wymianę .

Umożliwia również zapoznanie się z eksponatami  Muzeum, ułatwia zapoznanie się z materialnymi dobrami kultury narodowej, zwiększa zainteresowanie historią Bełchatowa i całego regionu, poprzez zwiedzanie wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne.

Zebrania są organizowane w pierwszy czwartek miesiąca, godz. 16:30
i trzecia niedziela miesiąca, godz. 11:00

Zarząd Oddziału:

  1. Prezes Oddziału – Andrzej Cichecki
  2. Wiceprezes – Norbert Wojciechowski
  3. Sekretarz – Jan Papuga
  4. Skarbnik – Adam Terkiewicz
  5. Członek – Zdzisław Bębnowski
  6. Członek – Zbigniew Piotrowski

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

  1. Jan Resiuła – przewodniczący
  2. Zbigniew Terkiewicz – sekretarz
  3. Ryszard Sobczyk – członek

 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Bełchatowie

ul. Rodziny Hellwigów 11
97-400 Bełchatów

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Zarząd Główny

ul. Jezuicka 6/8

skr. poczt. 2

00-281 Warszawa

KRS 0000113184

NIP 525-15-68-640

REGON 000804715