Artykuły

200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki 1746-1817.

 

Historia Tadeusza Kościuszki jest bardzo rozległa. Pierwsze nauki wojskowe pobierał w założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkole Rycerskiej. W 1769 roku znalazł się we Francji, gdzie studiował w Paryskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, realizując swoją pasję.

Jednocześnie pobierał prywatne nauki u profesorów szkoły wojennej i to właśnie kariera wojskowa okazała się jego właściwym powołaniem. Brak perspektyw na wojskową karierę w kraju, zmusiły Kościuszkę do wyjazdu. Tadeusz Kościuszko, który w latach 1776-1783 uczestniczył w wojnie o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, po powrocie do kraju, osiadł w swym majątku w Siechnowiczach. Uchwała Sejmu Czteroletniego z roku 1788 o powiększeniu liczebności wojska umożliwiła Kościuszce podjęcie służby wojskowej, zwłaszcza że brakowało wykształconych i doświadczonych dowódców wyższego szczebla. W roku 1789 „bywszy brygadier wojsk amerykańskich” zostaje powołany do armii polskiej w stopniu generała majora, stając się jednym z organizatorów rozbudowujących się naszych sił zbrojnych. Kościuszko wziął udział w wojnie z Rosją w 1792 roku dowodząc jedną z trzech dywizji. Odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami, za co otrzymał jako jeden z pierwszych medal Virtutti Militari, pod Dubienką, gdzie jego fortyfikacje przyczyniły się walnie do zwycięstwa. Dostaje awans na stopnie generała lejtnanta. Po ogłoszeniu Insurekcji w Krakowie 24.03.1794 roku Kościuszko objął władzę dyktatorską jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Rozbicie wojsk rosyjskich pod Racławicami umożliwiło spokojniejsze organizowanie Armii Polskiej i pozyskanie chłopów. Dla zjednoczenia mieszkańców wsi ogłosił dwa Uniwersały, które zniosły poddaństwo i ograniczyły pańszczyznę. Po klęsce pod Maciejewicami 10.10.1794 roku został uwięziony w twierdzy w Pietropawłowsku w Petersburgu. Zwolniony przez Cara Piotra I w 1796 roku, po złożeniu przysięgi wierności carowi, w 1797 roku wyjechał ponownie do Stanów Zjednoczonych. W lipcu 1798 roku przybył do Paryża, gdzie współdziałał przy tworzeniu Legionów Polskich. Ostatecznie Kościuszko osiadł w Szwajcarii, gdzie 15.10.1817 roku zmarł i pochowany został w podziemiach pojezuickiego kościoła w Sulorze. Zwłoki zostały przeniesione i złożone w Katedrze Wawelskiej 23.06.1819 roku, zaś serce w 1927 roku powróciło do kraju i obecnie znajduje się w Kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie. Tadeusz Kościuszko był jednym z największych strategów w historii naszego kraju. Przez wielkich tego świata nazywany „bohaterem północy” (Napoleon Bonaparte) i najczystszym synem wolności (Thomas Jefferson). Poczta Polska, Narodowy Bank Polski, Mennica Polska upamiętnili go na znaczkach, banknotach i monetach.

Filatelistyka i numizmatyka dodatkowym źródłem zdobywania wiedzy w zakresie nauki i techniki, architektury, sztuki, historii, sportu i wielu dziedzin życia. Uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę nie objętą programem nauczania w szkołach.

 

Chętnych różnego rodzaju kolekcjonerstwem zapraszam do współpracy.

Piotrowski Zbigniew  tel. 607 100 296

Dodaj komentarz