Miesięczne archiwum: wrzesień 2014

Orły polskie

Prezentuję dzisiaj eksponaty Mennicy Polskiej z serii „Orły Polskie”, wybitych w 2011 r. z mosiądzu platerowanego 24 karatowym złotem, o średnicy 27mm.

Mennica Polska nazywa je numizmatami, co nie jest zgodne z definicją numizmatyki zamieszczonej w „Leksykonie Numizmatycznym” Andrzeja Mikołajczyka, określona jako: „nauka pomocnicza historii badająca monety i niemonetarne środki płatnicze jako źródła historyczne w aspekcie politycznym,

kulturowym, gospodarczym, artystycznym i technicznym.”

Poszczególne eksponaty zawierają, odpowiedni dla poszczególnych okresów: – awers: wizerunek orła i napis na obrzeżu

– rewers: kontury granic, rok, znak mennicy, nazwę miasta lub miast, napis na obrzeżu.