August III Sas – wstęp do historii

WSTĘP DO HISTORII

Po śmierci Augusta II w Rzeczypospolitej doszło do podwójnej elekcji.

12 września na króla, został wybrany zięć Ludwika XV Stanisław Leszczyński, niecały miesiąc później stronnicy Sasów wspierani przez wojska rosyjskie obwołali monarchą Augusta III, syna zmarłego króla. Wybuchła tzw. wojna o sukcesję polską.

August III od roku 1733 do 1764

Wybrany Roku Pańskiego 1733 – koronowany Roku Pańskiego 1734.

Okres rządów Augusta III Wettyna to czasy kryzysu politycznego w Rzeczypospolitej, upadku jej znaczenia międzynarodowego i jednocześnie odbudowy kraju pod względem gospodarczym, demograficznym i kulturalnym.

Za panowania drugiego z Sasów zerwano prawie wszystkie sejmy, a krajem wstrząsnęły walki stronnictw magnackich, ale też dostrzeżono potrzebę głębokiej reformy ustrojowej i dokonano pierwszych reform, m. in. szkolnictwa.

August III był bardzo dobrym na poczciwego mieszczanina niemieckiego, ale nie na króla. Nie zajmował się też państwem. Lecz zdawał rządy na swoich ulubieńców. Na jego dworze panowała wielka skromność, której surowo przestrzegała królowa. Józefa córka cesarza niemieckiego, pani bardzo pobożna i przykładna żona. Ale właśnie taki król flegmatyczny, cichy i nie troszczący się o nic, w czasach burzliwych był nieszczęściem dla kraju, potrzebującego mądrego i energicznego monarchy. Nikt też nie żałował Augusta, który umarł dnia 5 października Roku Pańskiego 1763 mając lat 67, po trzydziestoletnim panowaniu, w Dreźnie i tamże pochowany został.

Z czasów ostatniego Sasa pozostały nam dwa przysłowia malujące smutny stan kraju. Jedno powtarzano z nieszczęsną głupotą, mawiając, że „Polska nierządem stoi”. Drugie jeszcze ohydniejsze : „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”. Niestety, tak dalece upadł wielki i sławny niegdyś naród.

Początki historii osady Bełchatów sięgają XIV wieku. W wyniku dziedziczenia w XVI wieku właścicielami miasta została rodzina Kowalewskich herbu Prus III. W pierwszym ćwierćwieczu XVIII wieku dobra bełchatowskie przeszły w posiadanie Rychłowskich herbu Nałęcz. Osada rozwijała się dzięki dogodnym położeniu, krzyżującym się traktom z Piotrkowa do Wielunia i z Łasku do Kamieńska. Ówcześni gospodarze Bełchatowa podjęli starania w kierunku podniesienia go do rangi miasta. Zwieńczone zostały one przywilejem uzyskanym od Króla Augusta III Sasa w pierwszej połowie XVIII wieku. Najprawdopodobniej prawa miejskie otrzymał w 1737 roku.

XIX wiek związany jest z rodzina Kaczkowskich herbu Świnka, w tym okresie podjęto starania o nadanie miastu herbu. Herb, ustalony na podstawie XVIII wiecznej pieczęci miejskiej, przedstawiający Adama i Ewę przy drzewie oplecionym przez węża, znalazł się w tzw. Albumie Heroldii z 1847 roku.

BEŁCHATOWSKA NUMIZMATYKA

Kolekcjonerstwo to pasja. Pasja, którą trzeba pokochać.

W dniu 8 maja 1992 roku oficjalnie rozpoczęliśmy działalność Bełchatowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Była to decyzja Zarządu Oddziału PTN w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 17 maja 1992 roku. Po długim okresie działalności w dniu 9 grudnia 2001 roku Koło PTN w Bełchatowie decyzją Zarządu Głównego PTN zostało przekształcone w Oddział.

W roku 2017 Oddziałowi PTN w Bełchatowie nadano im. AUGUSTA III SASA. Na tę okoliczność wybito medal XXV – lecie działalności Oddziału oraz 280 lat nadania praw miejskich dla Bełchatowa.

12

Medal zaprojektował członek PTN Bełchatów Andrzej Cichecki ,wybity w nakładzie 150 egzemplarzy.

W chwili obecnej jesteśmy najmniejszym i najmłodszym Oddziałem w kraju. Nasza współpraca z Zarządem Głównym PTN w Warszawie przebiega pomyślnie.

Monety Augusta III Sasa prezentrowane w dokumencie pdf.